Har lest: I rettferdighetens navn av Peter Brandt

Denne boken handler om et spedbarn som dør. Tre dager senere blir foreldrene arrestert. En av dem er skyld i Thereses død - mener politiet.

1. desember 1997 blir Sveinung Rødseth frikjent - av den samme domstolens om 15 år tidligere hadde funnet ham skyldig i å ha mishandlet sin egen datter til døde.
Boken viser hvordan Sveinung Rødseth ble offer for en kjedereaksjon av feil, tabber, unnlatelsessynder og uhenldige omstendigheter.


Rødseth-saken

Saken startet i september 1981, da den 19 år gamle Sveinung Rødseth ble pågrepet og fengslet i forbindelse med mistanke om å forårsaket sin fem måneders datters død. Ved obduksjonen viste det seg at hun hadde flere blåmerket, og et brukket ben.

   Sveinung Rødseth ble i 1982 dømt til fengsel i to år og seks måneder i Frostating lagmannsrett, en straff som ble redusert til fengsel i ett år og ni måneder av Høyesterett. Rødseth sonet dommen frem til slutten av november 1982, da han ble prøveløslatt.

   Rødseth, som under politiavhørene hadde kommet med en "forbeholden tilståelse", hevdet at tilståelsen var falsk, da den var avgitt under press i avhørssituasjonen. Etterhvert kom det fram at datteren sannsynligvis led av en spesiell sykdom som kunne forklare både blåmerkene og bruddet.

   Han hevdet at han var uskyldig i forhold til de forhold som han var dømt for, og forsøkte to ganger å få saken gjenopptatt, uten å lykkes. Etterhvert engasjerte flere personer seg for å få saken gjenopptatt, bl.a. Wenche Foss, som tok initiativ til innsamling av ca 300 000 underskrifter til støtte for gjenopptakelsen.

   Etter en lovendring, som gjorde det lettere å få gjenopptatt alvorlige straffesaker, ble Sveinung Rødseth frikjent i desember 1997, mer enn 16 år etter at han først ble fengslet, etter at det ble innrømmet at det var begått et justismord. Han ble senere tilkjent tilsammen 930 000 kroner i erstatning og oppreisning.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits